Kinderen spelen én groeien

Heb je kinderen tussen 2,5 en 12 jaar?

Dan is onze kinderopvang een leuke plek! Enthousiaste begeleiding en een gamma aan speelgoed en materialen zorgen voor dolle pret!

Erkende kwaliteit

Of je kinderen in goede handen zijn?

Ja, want wij zijn vergund door Kind en Gezin

Wil je hier meer over weten? Geen probleem, in ons huishoudelijk reglement maken we je wegwijs in onze kinderopvang.

Verandert er iets aan onze werking dan vind je de wijzigingen terug in de groepen.

Kinderopvang gezocht?

Wanneer kunnen je kinderen bij ons terecht?

- vóór en na de schooluren

- op woensdagnamiddag

- tijdens de schoolvakanties

- op schoolvrije dagen

- een hele dag voor licht zieke en herstellende kinderen

- slapersopvang

Zo ben je zeker dat er altijd opvang is. Begin je dagtaak met een gerust gemoed: je kinderen krijgen de beste zorgen.

Gevarieerde dagindeling

- ochtendopvang

bij Speelvogels West, Speelvogels Oost en Speelvogels Mijl is er opvang van 6u30 tot 8u15 en bij Speelvogels Beunt van 7u00 tot 8u00

- onder begeleiding naar school:

8u00 tot 8u30 

- naschoolse opvang: 

bij Speelvogels West en Speelvogels Oost van 15u30 tot 18u30

bij Speelvogels Mijl van 15u30 tot 18u en Speelvogels Beunt van 16u tot 18u. Op beide locaties op aanvraag opvang tot 18u30. Dit moet minstens 2 dagen vooraf doorgegeven worden aan de begeleiding of het bureel

Woensdagen en vakanties

's Middags is er de keuze tussen een warme maaltijd van ons of een broodmaaltijd van thuis. Zo kunnen de kinderen nieuwe krachten opdoen om ook na de middag optimaal van allerlei activiteiten te genieten. 

Warme maaltijden bestellen kan tot 2 dagen vooraf (tot 10u) via i-School.

Ziekjes?

Is je kind licht ziek of herstellend?

De flexibele opvang biedt de oplossing. We bespreken samen hoe we voor de juiste opvang zorgen.

Meer info hierover kan u vinden bij "Specifieke opvangvraag".

Betaalbaar

Onze totaalaanpak is betaalbaar, we houden ons aan een vaste tariefstructuur opgesteld volgens de wettelijke ouderbijdragenbepaling. De opvangkosten zijn trouwens fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.
Daarvoor ontvang je jaarlijks een fiscaal attest.

Inschrijven

Wij werken met een aantal vaste inschrijfmomenten die gelijk lopen met de instapmomenten voor de scholen. De exacte data kan je hieronder terugvinden of contact opnemen met onze verantwoordelijke Rhani Claes. U kan haar bereiken op het nummer 015/ 30 41 11.

Tijdens dit infomoment overloopt zij de werking en de belangrijkste afspraken. Je ontvangt de nodige inschrijvingsformulieren en je krijgt uiteraard uitgebreid de tijd om vragen te stellen.

Sluitingsdagen

Elk jaar hebben onze buitenschoolse opvanglocaties een aantal vaste sluitingsweken.

  • 2 weken zomervakantie
  • de week tussen Kerst-en nieuwjaar
  • wettelijke feestdagen 
  • 1 vormingsdag voor het personeel

De specifieke data worden telkens in de maand november meegedeeld voor het volgende kalenderjaar. De sluitingsdagen voor 2020 en 2021 kan je hieronder vinden.

Huishoudelijk reglement

Onderaan kan u het huishoudelijk reglement doorlezen.