Als laagdrempelige en inclusieve kinderopvang staan wij borg voor een kwalitatieve opvang van kinderen van 8 weken tot 12 jaar, met aandacht voor kinderen met specifieke zorgbehoeften en kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen.
In een warme, ontspannen en open sfeer en in nauwe samenwerking met de ouders bieden wij de kinderen verzorging aan en streven wij een optimaal pedagogisch klimaat na.

Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Binnen de kinderopvang volgen we de richtlijnen en maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19).

Klik hieronder voor meer informatie.