Als vergunde kinderopvang staan wij borg voor een kwalitatieve opvang van kinderen van 8 weken tot 12 jaar. In een warme, ontspannen en huiselijke sfeer en in nauwe samenwerking met de ouders bieden wij de kinderen een degelijke verzorging aan en streven wij een optimaal pedagogisch klimaat na. Als laagdrempelige kinderopvang staan wij ook open voor kinderen met specifieke zorgbehoefte en voor kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen.