Overslaan en naar de inhoud gaan
Een halve dag geldt bij een aanwezigheid van minder dan 5u.
We vragen dat een kindje minstens 3 volledige dagen naar het kinderdagverblijf komt.
Voorrangregels
Ik volg een beroepsgerichte opleiding of een opleiding die de kans op de arbeidsmarkt vergroot of ik volg een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal of ik volg een intensief traject naar werk bij bv. VDAB.
Mijn partner volgt een beroepsgerichte opleiding of een opleiding die de kans op de arbeidsmarkt vergroot of ik volg een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal of ik volg een intensief traject naar werk bij bv. VDAB.
Ik ben niet gehuwd of ik woon niet samen.
Het jaarlijks brutobedrag op mijn belastingaangifte is lager dan 29.599,43 euro. Dit gaat over het GEZAMENLIJK inkomen van beide ouders/partners.
Enkel als het gezinslid met de erkende handicap verantwoordelijkheid draagt voor het kind in deze opvangvraag en geen broer of zus is van dit kind.
Het is voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden. Dit kan in het kader van hulpverlening of van inburgering van het gezin. Zo komen bijv. begeleiding door regioverpleegkundige van K en G of begeleiding voor schuldbemiddeling bij OCMW in aanmerking.
- Werk - Een opleiding - Een inburgeringscursus Bijvoorbeeld; je werkt 2 dagen en volgt 2 dagen een opleiding.
- Werk - Een opleiding - Een inburgeringscursus Voorbeeld 1: samen werken jij en je partner opgeteld 8 dagen per week. Voorbeeld 2: jij volgt 3 dagen per week een opleiding en jouw partner werkt 5 dagen per week.
Indien er meerdere vragen naar opvang zijn wanneer er een plaats vrijkomt, worden de voorrangregels voorzien in de regelgeving gebruikt om de opvangplaats toe te kennen.

Duid de situatie(s) aan die eventueel van toepassing is (zijn) binnen het gezin. zo kunnen wij hier mogelijks rekening mee houden bij het toekennen van de plaatsen. Hou er rekening mee dat bij de inschrijving een bewijs moet worden afgeleverd.
Omwille van de privacywetgeving hebben wij een akkoord nodig dat bovenstaande gegevens gebruikt en bijgehouden mogen worden in functie van de wachtlijst en het verdelen van opvangplaatsen. Bovenstaande gegevens worden enkel voor deze doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden. Indien u niet akkoord bent dat u gegevens bewaard worden, kunnen wij u niet noteren op onze wachtlijst om in aanmerking te komen voor een plaats in één van onze kinderopvanglocaties.