Overslaan en naar de inhoud gaan

Help!

Je kind kan niet mee naar je werk!

Dan is onze kinderopvang een leuke plek. Enthousiaste medewerkers zorgen met veel liefde voor jouw kleine spruit vanaf 8 weken tot 3 jaar.

Gewaarborgde kwaliteit

Onze kinderdagverblijven worden vergund door Kind & Gezin. Dit betekent dat ze, in opdracht van Kind & Gezin, geïnspecteerd worden door Zorginspectie om een kwalitatieve opvang te kunnen garanderen.

Sluitingsdagen

Elk jaar hebben onze kinderdagverblijven een aantal vaste sluitingsweken.

  • 1 week paasvakantie
  • 2 weken zomervakantie
  • 2 weken kerstvakantie
  • wettelijke feestdagen en brugdagen
  • 1 vormingsdag voor het personeel

De specifieke data worden telkens in de maand november meegedeeld voor het volgende kalenderjaar. De sluitingsdagen voor  het komende jaar kan je hieronder vinden.

Prijs

In de kinderdagverblijven wordt gewerkt met het systeem inkomenstarief, waarbij de dagprijs gebaseerd is op het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders.

Je kan zelf al je dagprijs berekenen door een simulatie te maken op de website van Mijn Kind & Gezin. Je hebt hiervoor een eigen e-mailadres nodig en een digitale sleutel (eID + pincode + kaartlezen OF federaal token OF itsme).

Meer informatie over het attest inkomenstarief is terug te vinden in de brochure  van Kind & Gezin.

De kosten voor de opvang zijn fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks ontvangen de ouders hiervoor een fiscaal attest.

In de dagprijs zijn de opvang en maaltijden (uitgezonderd de flessenvoeding) inbegrepen.

Daarnaast zijn er nog enkele onkosten:

  • Administratiekost: €4,37
  • Luiers, vochtige doekjes en afvalverwerking inbegrepen : €1,82 per volledige dag, €1,09 per halve dag - bij zindelijkheidstraining: €0,91 per volledige dag, €0,55 per halve dag.
  • Boete te laat afhalen: €7,50 per begonnen kwartier per kind

Onze administratiekost en kost voor luiers volgen de indexaanpassingen (zie huishoudelijk reglement). Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 1-1-2024.

Inschrijven

Geïnteresseerde ouders kunnen via  dit invulformulier  op de website van Opvang.Vlaanderen een plaats aanvragen bij KDV De Hummeltjes. 

Dit doe je best bij het begin van de zwangerschap, zodat je (toekomstig) kindje opgeschreven kan worden op de wachtlijst. Een plaats op de wachtlijst biedt echter geen garantie op een effectieve plaats in de kinderopvang. Je kan telefonisch meer informatie vragen omtrent jouw plaats op de wachtlijst.

Ziek?

We volgen de richtlijnen van Kind & Gezin omtrent ziek zijn in het kinderdagverblijf. Hieronder vindt je een overzicht van symptomen die wel of niet toegelaten zijn en meer informatie rond koorts.

Een volgend kindje?

Je kindje is bij ons in het kinderdagverblijf, dan heeft een broertje of zusje zeker en vast plaats van zodra je het nodig hebt. Gelieve ons van bij het begin van de zwangerschap op de hoogte te brengen zodat we je volgende kindje al mee kunnen inplannen.

Wat als mijn kind naar school gaat?

Je kind kan steeds terecht bij de buitenschoolse opvang De Speelvogels. Inschrijven hiervoor is noodzakelijk.