Overslaan en naar de inhoud gaan

Centra Inclusieve Kinderopvang

Een Centrum Inclusieve Kinderopvang kan je opvang ondersteunen als je een kindje met een specifieke zorgondersteuning opvangt of als je wil openstaan voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgondersteuning. Er zijn zestien centra die deze ondersteuning aanbieden. Iedere organisator kinderopvang kan hier gratis (binnen de zorgregio) beroep op doen: groeps- en gezinsopvang en opvang van baby’s en peuters en van schoolkinderen. Afhankelijk van je vraag, kan er langdurig ondersteuning geboden worden of kan je beroep doen op een netwerk van professionals.

  Een Centrum Inclusieve Kinderopvang biedt ondersteuning op maat aan.

  • Meedenken over het organiseren van de opvang rond een specifiek kind.
  • Reflecteren over de toegankelijkheid van je opvang.
  • Vorming over inclusief beleid en jouw pedagogische rol.
  • Coaching rond communicatie met ouders bijvoorbeeld rond een vermoeden van ontwikkelingsprobleem …

  Doel van de ondersteuning:

  • De toegankelijkheid vergroten voor gezinnen en kinderen met een specifieke zorgondersteuning in de kinderopvang.
  • Een kwalitatieve opvang uitbouwen gebaseerd op het diversiteitsdenken.

  Voor meer algemene informatie over inclusieve kinderopvang klik hier.

  Voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie klik hier.

  Een Centrum Inclusieve Kinderopvang werkt samen met andere zorgverleners.

  Voor sommige kinderen is advies of ondersteuning van specialisten wenselijk. Je kan aan de ouders vragen op welk netwerk zij beroep doen en wat dit kan betekenen voor jouw opvang. De organisaties erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), kunnen ondersteuning bieden in de kinderopvang.

  Voor meer informatie over deze extra ondersteuning klik hier.