Overslaan en naar de inhoud gaan

Basis vormingsaanbod inclusieve kinderopvang

Doelpubliek: onthaalouders, verantwoordelijken en begeleiding kinderopvanginitiatieven.

Het inclusiespel

Wat? Op een zeer laagdrempelige en speelse manier reflecteren over inclusieve kinderopvang met je team. Dit aan de hand van reflectievragen en casussen.

Tijdsinvestering?   2 momenten van 2u30 om het spel uit te spelen. Ideaal nog een 3de contactmoment van 2u om het spel te evalueren. Ter introductie kan het ook éénmalig gespeeld worden. Graag een ander concept: neem contact op.

Aantal deelnemers?  Min. 6  en max. 12 deelnemers.

Concreet?  Vormingen kunnen tijdens de daguren of 's avonds plaatsvinden. Niet in het weekend. Datum af te spreken met de inclusiecoach. 

Locatie?  Vorming kan gegeven worden te Mechelen (zaal gratis ter beschikking) vlakbij het nieuwe ziekenhuis of op locatie door aanvrager zelf te bepalen.

Wil je graag een eerste kennismaking, kijk al eens naar de artikels verschenen in de KIDDO van 2017.

Communicatie met ouders

Wat? Als je kindjes opvangt met extra zorgen is communicatie met ouders des te belangrijk, maar dikwijls ook moeilijker.  Hoe praat je met ouders? Wat kan je zeggen en wat niet? Hoe bouw je een band op met ouders? Waar moet je rekening mee houden? ...

Interactieve vorming met casussen, stellingen en rollenspellen.

Tijdsinvestering?  De vorming duurt 2u30.

Aantal deelnemers?  Max 20

Concreet?  Vormingen kunnen tijdens de dag of ’s avonds plaatsvinden. Niet in het weekend. Datum af te spreken met de inclusiecoach.

Locatie?  Vorming kan gegeven worden te Mechelen (zaal gratis ter beschikking) vlakbij het nieuwe ziekenhuis of op locatie door aanvrager zelf te bepalen.

Lerend netwerk

Opbouwend op deze vormingen kan er een lerend netwerk opgestart worden. Bedoeling hiervan is om te werken rond concrete casussen en thema’s aangebracht door de groep.

Frequentie van samenkomen kan variëren van 2 tot 4 keer per jaar en kan doorgaan op momenten door de groep af te spreken.