Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe het begon ...

In 1979 werd op initiatief van enkele christelijke geëngageerde mensen vzw Kinderdagverblijf Zonnebloem opgestart voor de opvang van 23 kinderen van 0 tot 3 jaar.

Hiervoor werd een gebouw aangekocht, gelegen aan de Koningin Astridlaan 157 te Mechelen.

Voordien hadden de zusters Franciscanessen jarenlang de kinderopvang verzekerd  in de gebouwen aan de Nokerstraat in Mechelen.

Een nieuw huisje ...

Het gebouw aan de Koningin Astridlaan onderging tussen 1991 en 1993 grondige opknap- en verbouwingswerken, waarna het aantal vergunde plaatsen werd uitgebreid tot 28.

Opname in de vzw Emmaüs

Begin 1999 verzochten de bestuursleden van vzw Zonnebloem om een opname van het kinderdagverblijf in vzw Emmaüs, wat ook effectief gebeurde in september 1999.

De grote verhuis ...

In 2015 is KDV De Zonnebloem verhuist naar een volledig nieuw kinderdagverblijf aan de Liersesteenweg op de site van het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maarten te Mechelen. Het aantal vergunde plaatsen werd daardoor vermeerderd naar 48 plaatsen en later werd dit aantal nog eens verhoogd naar 54.

Een zusje en broertje erbij ...

In oktober 2018 werd de kinderopvang van vzw Emmaüs in Mechelen uitgebreid met 2 nieuwe locaties. Vlakbij De Zonnebloem is Het Zonnebloempje geopend met een groep voor 18 kindjes tot 18 maanden. In het centrum van Mechelen ligt kinderdagverblijf De Bummeltjes, met 17 plaatsen, dat overgedragen werd van vzw Kitos aan vzw Emmaüs.

In januari 2019 werd het aantal vergunde plaatsen in Het Zonnebloempje vermeerderd naar 25 en werd de leeftijd verhoogd tot maximum 3 jaar.

Wordt vervolgd ...