Help!

Je kind kan niet mee naar je werk!

Dan is onze kinderopvang een leuke plek. Enthousiaste medewerkers zorgen met veel liefde voor jouw kleine spruit vanaf 8 weken tot 3 jaar.

Gewaarborgde kwaliteit

Onze kinderdagverblijven worden vergund door Kind & Gezin. Dit betekent dat ze, in opdracht van Kind & Gezin, geïnspecteerd worden door Zorginspectie om een kwalitatieve opvang te kunnen garanderen.

Sluitingsdagen

Elk jaar heeft ons kinderdagverblijf een aantal vaste sluitingsweken.

  • 1 week paasvakantie
  • 2 weken zomervakantie (in 2021 uitzonderlijk 3 weken zomervakantie)
  • 2 weken kerstvakantie
  • wettelijke feestdagen en brugdagen
  • 1 vormingsdag voor het personeel

De specifieke data worden telkens in de maand november meegedeeld voor het volgende kalenderjaar. De sluitingsdagen voor 2021 kan je hieronder vinden.

Belangrijke wijziging: gezien de huidige corona-maatregelen zal de jaarlijkse studiedag in 2021 niet doorgaan en is dit een gewone openingsdag. Onderstaand overzicht van sluitingsdagen is correct.

Let op: de laatste openingsdag in 2021 is op vrijdag 24 december. Aangezien dit Kerstavond is, zal het kinderdagverblijf uitzonderlijk gesloten zijn om 17u ipv 18u.

Prijs

In de kinderdagverblijven wordt gewerkt met het systeem inkomenstarief, waarbij de dagprijs gebaseerd is op het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders.

Je kan zelf al je dagprijs berekenen door een simulatie te maken op de website van Mijn Kind & Gezin. Je hebt hiervoor een eigen e-mailadres nodig en een digitale sleutel (eID + pincode + kaartlezen OF federaal token OF itsme).

Meer informatie over het attest inkomenstarief is terug te vinden in de brochure van Kind & Gezin.

De kosten voor de opvang zijn fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks ontvangen de ouders hiervoor een fiscaal attest.

In de dagprijs zijn de opvang en maaltijden (uitgezonderd de flessenvoeding) inbegrepen.

  • Administratiekost: €3,76
  • Luiers, vochtige doekjes en afvalverwerking inbegrepen : €1,57 per volledige dag, €0,94 per halve dag - bij zindelijkheidstraining: €0,78 per volledige dag, €0,47 per halve dag.
  • Boete te laat afhalen: €7,50 per begonnen kwartier per kind

Onze administratiekost en kost voor luiers volgen de indexaanpassingen (zie huishoudelijk reglement). Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 1-1-2021.

Inschrijven

Geïnteresseerde ouders kunnen via dit invulformulier een plaats aanvragen in het kinderdagverblijf.

Dit doe je best bij het begin van de zwangerschap, zodat je (toekomstig) kindje opgeschreven kan worden op de wachtlijst. Een plaats op de wachtlijst biedt echter geen garantie op een effectieve plaats in de kinderopvang. Je kan telefonisch meer informatie vragen omtrent jouw plaats op de wachtlijst.

Ziek?

Heeft je kindje een lichte verkoudheid of een niet ernstige ziekte, dan kan het terecht in het kinderdagverblijf.

 

Gezien de huidige coronapandemie zijn er strenge maatregelen van Kind & Gezin omtrent zieke kindjes . Meer informatie vind je hier.

Een volgend kindje?

Je kindje is bij ons in het kinderdagverblijf, dan heeft een broertje of zusje zeker en vast plaats van zodra je het nodig hebt. Gelieve ons van bij het begin van de zwangerschap op de hoogte te brengen zodat we je volgende kindje al mee kunnen inplannen.