Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorgeschiedenis

van de Speelvogels

Op eigen benen…

Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang ontstond in de schoot van het naastgelegen kinderdagverblijf De Hummeltjes. Meer en meer ouders hadden immers nood aan kinderopvang voor 3 tot 6-jarigen (opstart in 1978 – Rooienberg 12b) en later zelfs tot 12 jaar (opstart in 1982 – Kerkstraat 42).

De congregatie van het Convent van Betlehem bouwde deze dienstverlening uit op eigen kracht.

Al snel groeide het aantal opgevangen kinderen, zodat de beschikbare ruimtes ontoereikend werden. De kleuters werden tijdelijk opgevangen in het klooster, zodat in 1992 alle kinderen van 3 tot met 12 jaar naar het vernieuwde en uitgebreide gebouw aan Rooienberg 12b konden verhuizen.

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving van 1997 werd de buitenschoolse opvang administratief en boekhoudkundig afgesplitst van het KDV De Hummeltjes en kreeg het als zelfstandig initiatief een eigen naam en logo. Onze buitenschoolse kinderopvang gaat nu door het leven als: Speelvogels.

Extra locaties…

Op vraag van alle partijen van het Lokaal Overleg Kinderopvang en na een uitgebreide enquête bij alle ouders van de gemeente, werd op 1 september 1999 Speelvogels Oost opgestart in Duffel-Oost.

De opvangnood was nog steeds niet volledig verholpen, dus werd er nog een derde opvanglocatie geopend. Op 1 september 2000 werd in Duffel-Mijlstraat Speelvogels Mijl geopend.

Op 1 september 2016 nemen we de opvang van de Landelijke kinderopvang over aan de Beuntschool. Deze locatie wordt tot Speelvogels Beunt gedoopt.

Tijdens al die jaren heeft onze buitenschoolse kinderopvang niet stilgestaan.

  • optimalisatie van de individuele benadering van elk kind door het openen van extra groepen;
  • de schoolse sfeer werd omgezet in een huiselijke sfeer met frisse kleuren en knuffelhoeken;
  • er werd meer speelruimte gecreëerd zowel buiten als binnen.

Om onze buitenschoolse opvang naar buiten toe eenvoudig voor te stellen, spreken we van ‘Speelvogels’ met, de ondertussen, vier vestigingsplaatsen: Speelvogels West, Speelvogels Oost, Speelvogels Mijl en Speelvogels Beunt. Speelvogels heeft in totaal 280 erkende plaatsen.