Overslaan en naar de inhoud gaan

Inclusieve opvang

Buitenschoolse kinderopvang de Speelvogels  heet kindjes en hun ouders welkom, ook deze met extra zorg. 

Communicatie met de ouders is heel belangrijk in onze werking. Samen met hen bekijken we welke mogelijkheden er zijn binnen onze opvang. Het kind staat hier steeds centraal. Als we jou niet kunnen verder helpen, zoeken we graag mee naar alternatieven, zodat jou kind toch een geschikt plaatsje vindt. 

Onze kinderopvang staat open voor andere dienstverleners (kinesisten, logopedisten, artsen,...) die jullie kind nodig heeft. We werken ook, indien nodig, samen met andere ondersteuningsdiensten om de opvang van jullie kind te optimaliseren. 

Voor specifieke vragen kan je ook steeds contact opnemen met onze inclusiecoach. 

Opvang voor licht zieke en/of herstellende kinderen

Voor wie?

Wij bieden opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen die ziek zijn geweest maar nog net niet goed genoeg zijn om naar school te gaan. 

Openingsuren en locatie?

6u30 - 18u30 in Speelvogels West

Inschrijven? 

Om je kind in te schrijven dien je het bureel telefonisch of per mail te verwittigen. Dit kan niet online. Als je de dag zelf opvang wil reserveren, kan je ons bereiken vanaf 8u00 op het nummer 015 30 41 11. 

Om je kind de beste zorgen te kunnen geven, zal de begeleid(st)er samen met jou de vereiste informatie noteren op het nodige formulier attest 'opvang zieke kind'. Gelieve hier dan ook de nodige tijd voor vrij te maken.

Medicatie?

Voor het toedienen van medicatie vragen we een attest van de dokter of apotheker.

Meer weten?

Neem gerust contact op met het bureel of spreek de begeleiding aan.