Inclusieve opvang

Buitenschoolse kinderopvang de Speelvogels  heet alle kindjes en hun ouders welkom, ook deze met extra zorg. Kinderopvang is voor alle kinderen, ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen, ongeacht hun onderlinge verschillen. Elk kind is uniek. Door de diversiteit worden kinderen zich bewust van een wereld vol verschillen. 

Communicatie met de ouders is heel belangrijk in onze werking. Samen met hen bekijken we hoe we de opvang kunnen organiseren en hoe de opvang verloopt.  Het kindje staat hier steeds centraal.

Onze kinderopvang staat open voor andere dienstverleners (kinesisten, logopedisten, artsen,...) die jullie kindje nodig heeft. We werken ook, indien nodig, samen met andere ondersteuningsdiensten om de opvang van jullie kindje te optimaliseren. 

Voor specifieke vragen kan je ook steeds contact opnemen met onze inclusiecoach Shana. 

Flexibele opvang-ziekenopvang

Voor wie?

Wij bieden opvang voor licht zieke en/of herstellende kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Openingsuren en locatie?

De ziekenopvang is open van 6u30 tot 18u30 van maandag tot vrijdag bij Speelvogels West.

Administratie?

Om je kind de beste zorgen te kunnen geven, zullen de begeleid(st)ers samen met u de vereiste informatie noteren op het nodige formulier attest 'opvang zieke kind'. Gelieve hiervoor dan ook de nodige tijd vrij te maken.

Medicatie?

Voor het toedienen van medicatie vragen we een attest van de dokter of apotheker.

Meer weten?

Bureel

Rooienberg 12B

2570 Duffel

015/30.41.11