Missie

Als laagdrempelige en inclusieve buitenschoolse opvang en activiteiten staan wij borg voor een kwalitatieve opvang van schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren, tijdens de vakantie en op schoolvrije dagen.

In een warme, ontspannen en huiselijke sfeer willen we inspelen op de specifieke, individuele opvangbehoeften van kinderen en hun ouders. We streven naar een stimulerende speelomgeving, een vertrouwensrelatie met aandacht voor het uitbouwen van sociale relaties en flexibiliteit door onze ruime openingsuren, opvang voor licht zieke en herstellende kinderen en de slapersopvang.

Als laagdrempelige opvang staan wij ook open voor kinderen met specifieke zorgbehoefte en voor kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen.  

Visie

Onze buitenschoolse opvang Speelvogels wil warmte en geborgenheid bieden aan elk kind met respect voor de eigenheid van het kind en aandacht voor het welbevinden en betrokkenheid.
De opvang in groepen stimuleert kinderen om samen te leven en samen te spelen in verbondenheid. De kinderen worden positief gestimuleerd en geprikkeld in hun persoonlijke ontwikkeling.

Vzw Emmaüs, waartoe ook Speelvogels behoort, kreeg een erkenning voor een Centrum Inclusieve Opvang (= CIK Mechelen) wat wil zeggen dat ook kinderen met extra zorg bij ons terecht kunnen.
Wij staan open voor kindjes met specifieke zorgbehoeften. De inclusiecoach ondersteunt de kinder-begeleiders en volgt de kindjes mee op.

Ook hebben wij een kwaliteitslabel voor kleuteropvang.

Wij zijn vergund door Kind en Gezin

Wil je meer weten over onze opvang? Neem dan gerust een kijkje in ons huishoudelijk reglement. 

Verandert er iets aan onze werking dan vind je de wijzigingen terug in de groepen aan het prikbord. 

Kinderopvang gezocht?

Wanneer kunnen je kinderen bij ons terecht?

 • voor en na de schooluren
 • op woensdagnamiddag
 • tijdens de schoolvakanties
 • op schoolvrije dagen
 • een hele dag voor licht zieke en herstellende kinderen
 • slapersopvang

Zo ben je zeker dat er altijd opvang is.
Begin je dagtaak met een gerust gemoed: je kinderen krijgen de beste zorgen.

Gevarieerde dagindeling

 • voorschoolse opvang

Bij Speelvogels West, Speelvogels Oost en Speelvogels Mijl is er opvang van 6u30 tot 8u15. Bij Speelvogels Beunt van 7u00 tot 8u00.

 • begeleiding naar school

8u00 tot 8u30 

 • naschoolse opvang

Bij Speelvogels West en Speelvogels Oost van 15u30 tot 18u30.

Bij Speelvogels Mijl van 15u30 tot 18u en Speelvogels Beunt van 16u tot 18u. Op beide locaties is opvang sporadisch tot 18u30 mogelijk op aanvraag. Dit moet minstens 2 dagen vooraf doorgegeven worden aan de begeleiding of het bureel.

Woensdagen en vakanties

's Middags is er de keuze tussen een warme maaltijd van ons of een maaltijd van thuis uit. Zo kunnen de kinderen nieuwe krachten opdoen om ook na de middag optimaal van allerlei activiteiten te genieten. 

Warme maaltijden bestellen kan tot 2 dagen vooraf (tot 10u) via i-School.

Ziekjes?

Is je kind licht ziek of herstellend?

De flexibele opvang biedt de oplossing. We bespreken samen hoe we voor de juiste opvang zorgen.

Meer info hierover kan u vinden bij "Specifieke opvangvraag".

Tarieven

Onze totaalaanpak is betaalbaar, we houden ons aan een vaste tariefstructuur opgesteld volgens de wettelijke ouderbijdragenbepaling.

De opvangkosten zijn trouwens fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 14 jaar.
Daarvoor ontvang je jaarlijks een fiscaal attest.

Inschrijven

Wij werken met een aantal vaste inschrijfmomenten die gelijk lopen met de instapmomenten voor de scholen. De exacte data kan je hieronder terugvinden of je kan contact opnemen met onze verantwoordelijke Rhani Claes. 
Zij is bereikbaar op het nummer 015 30 41 11 of via mail speelvogels [at] emmaus.be

Tijdens dit infomoment overloopt zij de werking en de belangrijkste afspraken. Je ontvangt de nodige inschrijvingsformulieren en je krijgt uiteraard uitgebreid de tijd om vragen te stellen.

Sluitingsdagen

Elk jaar hebben onze buitenschoolse opvanglocaties een aantal vaste sluitingsweken.

 • 2 weken zomervakantie
 • de week tussen Kerst-en nieuwjaar
 • wettelijke feestdagen 
 • 1 vormingsdag voor het personeel

De specifieke data worden telkens in de maand november meegedeeld voor het volgende kalenderjaar. De sluitingsdagen voor 2021 en 2022 kan je hieronder vinden.

Huishoudelijk reglement

Onderaan kan u het huishoudelijk reglement doorlezen.