Overslaan en naar de inhoud gaan

missie

Als laagdrempelige en inclusieve buitenschoolse opvang en activiteiten staan wij borg voor een kwalitatieve opvang van schoolgaande kinderen van de kleuter- en lagere school buiten de schooluren, tijdens de vakantie en op schoolvrije dagen.

In een warme, ontspannen en huiselijke sfeer willen we inspelen op de specifieke, individuele opvangbehoeften van kinderen en hun ouders. We streven naar een stimulerende speelomgeving, een vertrouwensrelatie met aandacht voor het uitbouwen van sociale relaties en flexibiliteit door onze ruime openingsuren, opvang voor licht zieke en herstellende kinderen en de slapersopvang.

Als laagdrempelige opvang staan wij ook open voor kinderen met specifieke zorgbehoefte en voor kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen.  

visie

Onze buitenschoolse opvang Speelvogels wil warmte en geborgenheid bieden aan elk kind met respect voor de eigenheid van het kind en aandacht voor het welbevinden en betrokkenheid.
De opvang in groepen stimuleert kinderen om samen te leven en samen te spelen in verbondenheid. De kinderen worden positief gestimuleerd en geprikkeld in hun persoonlijke ontwikkeling.

Vzw Emmaüs, waartoe ook Speelvogels behoort, kreeg een erkenning voor een Centrum Inclusieve Opvang (= CIK Mechelen) wat wil zeggen dat ook kinderen met extra zorg bij ons terecht kunnen.
Wij staan open voor kindjes met specifieke zorgbehoeften. De inclusiecoach ondersteunt de kinder-begeleiders en volgt de kindjes mee op.
Ook hebben wij een kwaliteitslabel voor kleuteropvang.

Wij zijn vergund door Kind en Gezin

Wil je meer weten over onze opvang? Neem dan gerust een kijkje in ons huishoudelijk reglement. 

Verandert er iets aan onze werking dan vind je de wijzigingen terug in de groepen aan het prikbord. 

historiek

Op eigen benen…

Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang ontstond in de schoot van het naastgelegen kinderdagverblijf De Hummeltjes. Meer en meer ouders hadden immers nood aan kinderopvang voor 3 tot 6-jarigen (opstart in 1978 – Rooienberg 12b) en later zelfs tot 12 jaar (opstart in 1982 – Kerkstraat 42).

De congregatie van het Convent van Betlehem bouwde deze dienstverlening uit op eigen kracht.

Al snel groeide het aantal opgevangen kinderen, zodat de beschikbare ruimtes ontoereikend werden. De kleuters werden tijdelijk opgevangen in het klooster, zodat in 1992 alle kinderen van 3 tot met 12 jaar naar het vernieuwde en uitgebreide gebouw aan Rooienberg 12b konden verhuizen.

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving van 1997 werd de buitenschoolse opvang administratief en boekhoudkundig afgesplitst van het KDV De Hummeltjes en kreeg het als zelfstandig initiatief een eigen naam en logo. Onze buitenschoolse kinderopvang gaat nu door het leven als: Speelvogels.

Extra locaties…

Op vraag van alle partijen van het Lokaal Overleg Kinderopvang en na een uitgebreide enquête bij alle ouders van de gemeente, werd op 1 september 1999 Speelvogels Oost opgestart in Duffel-Oost.

De opvangnood was nog steeds niet volledig verholpen, dus werd er nog een derde opvanglocatie geopend. Op 1 september 2000 werd in Duffel-Mijlstraat Speelvogels Mijl geopend.

Op 1 september 2016 nemen we de opvang van de Landelijke kinderopvang over aan de Beuntschool. Deze locatie wordt tot Speelvogels Beunt gedoopt.

Tijdens al die jaren heeft onze buitenschoolse kinderopvang niet stilgestaan.

  • optimalisatie van de individuele benadering van elk kind door het openen van extra groepen;
  • de schoolse sfeer werd omgezet in een huiselijke sfeer met frisse kleuren en knuffelhoeken;
  • er werd meer speelruimte gecreëerd zowel buiten als binnen.

Om onze buitenschoolse opvang naar buiten toe eenvoudig voor te stellen, spreken we van ‘Speelvogels’ met, de ondertussen, vier vestigingsplaatsen: Speelvogels West, Speelvogels Oost, Speelvogels Mijl en Speelvogels Beunt. Speelvogels heeft in totaal 280 erkende plaatsen.