Erkende kwaliteit

Of je kinderen in goede handen zijn ?
Ja, want we zijn vergund door Kind en Gezin.

Wil je hier meer over weten ?
Geen probleem, in ons huishoudelijk reglement maken we je wegwijs in onze kinderopvang.
Verandert er iets aan onze werking?
Dan vind je de wijzigingen terug in onze groepen.