Wij bieden opvang buiten de schooluren:

- voorschoolse opvang vanaf 7u00

- naschoolse opvang tot 18u

Indien opvang gewenst tot 18u30 kan dit indien er minstens 2 dagen vooraf verwittigd wordt aan de begeleiding en/of het bureel

- op woensdagnamiddagen kunnen zij terecht bij Speelvogels West

- op vakantiedagen en schoolvrije dagen is Speelvogels Beunt gesloten

Onderaan kan u het "schema opvanglocaties" terug vinden, waarop duidelijk te zien is van welke opvang u gebruik kan maken afhankelijk van de school waar je kind naartoe gaat.  

Je kan al een kijkje nemen bij Speelvogels buitenschoolse opvang via het huishoudelijk reglement. Zo maken we je wegwijs in onze werking.

Adres

Speelvogels Beunt

Meertsveldstraat 7B

2570 Duffel