Wij bieden opvang buiten de schooluren:

- voorschoolse opvang vanaf 6u30

- naschoolse opvang tot 18u.

Indien opvang gewenst tot 18u30 kan dit indien er minstens 2 dagen vooraf verwittigd wordt aan de begeleiding en/of het bureel

- op woensdagnamiddagen

- op vakantiedagen en schoolvrije dagen is Speelvogels Mijl gesloten.

In het schema opvanglocaties kan u duidelijk zien waar de kinderen dan wel terecht kunnen.

Tieneropvang:

Naschools worden de oudste kinderen van het 4de - 5de  en 6de leerjaar (duffelse scholen) op maandag, dinsdag en donderdag opgevangen in de Tieneropvang. Deze gaat door in de refter van De Meyl.

Op alle andere opvangmomenten kunnen deze kinderen bij Speelvogels Mijl terecht.
De Tieneropvang wordt uitgebouwd via een samenwerking tussen de gemeente Duffel, de Duffelse lagere scholen en de buitenschoolse opvang, de Speelvogels.

Onderaan kan u het "schema opvanglocaties" terug vinden, waarop duidelijk te zien is van welke opvang u gebruik kan maken afhankelijk van de school waar je kind naartoe gaat.  

Je kan al een kijkje nemen bij Speelvogels buitenschoolse opvang via het huishoudelijk reglement. Zo maken we je wegwijs in onze werking.

Adres

Speelvogels Mijl

Mijlstraat 68

2570 Duffel