Wij bieden opvang buiten de schooluren:

- voorschoolse opvang vanaf 6u30

- naschoolse opvang tot 18u30

- op woensdagnamiddagen

- op vakantiedagen en op schoolvrije dagen

- de allerkleinsten kunnen in de namiddag op volle schooldagen een dutje doen

- opvang van licht zieke en/of herstellende kinderen

Tieneropvang:

Naschools worden de oudste kinderen van het 4de - 5de  en 6de leerjaar (duffelse scholen) op maandag, dinsdag en donderdag opgevangen in de Tieneropvang. Deze gaat door in de refter van de Kiliaanschool West.

Op alle andere opvangmomenten kunnen deze kinderen bij Speelvogels West terecht. 
De Tieneropvang wordt uitgebouwd via een samenwerking tussen de gemeente Duffel, de Duffelse lagere scholen en de buitenschoolse opvang, de Speelvogels.  

Onderaan kan u het "schema opvanglocaties" terug vinden, waarop duidelijk te zien is van welke opvang u gebruik kan maken afhankelijk van de school waar je kind naartoe gaat.  

Je kan al een kijkje nemen bij Speelvogels buitenschoolse opvang via het huishoudelijk reglement. Zo maken we je wegwijs in onze werking.

Adres

Speelvogels West 

Rooienberg 12B

2570 Duffel